Θα μάθουν όλα όσα χρειάζονται για να χρησιμοποιήσουν εύκολα και γρήγορα έναν σύγχρονο προσωπικό υπολογιστή.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Γενική γνώση
 • Εξοικείωση με ξένες γλώσσες
 • Διαδικασία πληροφοριών
 • Διαδίκτυο
 • Καλλιτεχνική Δημιουργία
 • Κτίριο στάσεων
 • Κίνηση και Παραγωγή
 • Μαθηματικά
 • Προγραμματισμός
 • Προφορική και γραπτή αιτιολογία
 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
 • Ταξινόμηση
 • Τεχνική γνώση

Οι μαθητές κινητοποιούν το σύνολο των γνώσεων που αποκτώνται έτσι ώστε να επιτυγχάνουν στόχους που βασίζονται σε πραγματικές καταστάσεις ζωής. Οι μαθητές μας συλλάβουν και αναπτύσσουν όλα τα πολύτιμα εργαλεία που κρύβονται πίσω από τους υπολογιστές.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η επαφή των παιδιών με τον υπολογιστή και την τεχνολογία και μέσω μιας διασκεδαστικής διαδικασίας για την εξοικείωσή τους με τη λειτουργία του. Οι μαθητές ενημερώνονται για το τι πρέπει να προσέχουν όταν χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή, ασχολούνται με τη ζωγραφική και τα σχέδια, δημιουργούν και επεξεργάζονται απίθανους ήχους, δημιουργούν παζλ, πηγαίνουν μέσα και έξω σε λαβύρινθους και έχουν μια πρώτη επαφή με τους αριθμούς και τα γράμματα της ελληνικής γλώσσας.

Ο στόχος του Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι να διδάξει στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας βασικές έννοιες των μαθηματικών, της γραφής και της συλλογιστικής. Ταυτόχρονα αποκτούν εξοικείωση με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο. Η επαφή με τους υπολογιστές από τόσο μικρή ηλικία τους βοηθά να αποκτήσουν ικανότητες που θα τους συνοδεύουν σε όλες τις πτυχές της ζωής τους.

Στα προγράμματα για Ενήλικες μπορείτε να εγγραφείτε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Στα πλήρη προγράμματα σπουδών οι μαθητές μπορούν να εγγραφούν δύο φορές το χρόνο, τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο.

Οι κίνδυνοι που εκτίθενται στα παιδιά όταν εκπαιδεύονται σε προσωπικούς υπολογιστές είναι πολλοί και ευρέως γνωστοί: απομόνωση, αίσθηση απώλειας ελέγχου του χρόνου, στρέβλωση των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Αυτά είναι μόνο λίγα από τους κινδύνους που οι εκπαιδευτικοί και οι ψυχολόγοι θέτουν ως υποκείμενα προβληματισμού.

Τα εκπαιδευτικά κέντρα της CYBERNET έχουν σχεδιάσει τη σημασία αυτού του θέματος και γι ‘αυτό το λόγο τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και παιδιά ψυχολόγους. Οι εκπαιδευτές μας δεν διδάσκουν απλώς αλλά κυρίως «επικοινωνούν» τη γνώση, κάνουν τα εξής:

 • Δημιουργούν ένα ασφαλές συναισθηματικό περιβάλλον στην τάξη
 • Καλλιεργούν την ομαδική μάθηση και το κοινό πνεύμα στην αναζήτηση πιο κατάλληλων τρόπων για την επίτευξη των στόχων της τάξης
 • Απονέμονται σε όλα τα στάδια της μάθησης
 • Διανέμουν το χρόνο διδασκαλίας μεταξύ διαλόγου και δράσης στον Η/Υ

Στα ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ CYBERNET, πριν από την έναρξη κάθε μαθήματος διδάσκουμε στα παιδιά στο τυφλό σύστημα με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων μάθησης. Για να πληκτρολογήσετε με το “τυφλό σύστημα” στον Η / Υ, είναι μια επιδεξιότητα για την οποία δεν χρειάζεται εκπαιδευτικό για να τη μάθετε. Χρειάζεται κυρίως υπομονή και επιμονή.

Η κυπριακή κυβέρνηση καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν μέχρι σήμερα αναγνωρίσει επίσημα καμία από τις υπάρχουσες πιστοποιήσεις ως επαρκή απόδειξη της γνώσης της χρήσης ενός Η / Υ.

Ωστόσο, η ανάγκη για πιστοποίηση βασικών τουλάχιστον γνώσεων σχετικά με το χειρισμό ενός Η / Υ και των συνηθισμένων εφαρμογών είναι πραγματική, επομένως υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι αυτή η αναγνώριση θα λάβει χώρα σε λίγα χρόνια, τουλάχιστον για ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά.