Προγράμματα πιστοποίησης

Η CYBERNET έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα πιο έγκυρα Κέντρα Εκπαίδευσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Κύπρο και είναι εγκεκριμένα κέντρα εξέτασης για πιστοποίηση ECDL.

Στη CYBERNET έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε την πιστοποίηση ECDL με πλήρη επιτυχία και στις 7 εξεταζόμενες ενότητες.

Στη CYBERNET: