Εκπαίδευση

κάθετες λειτουργικές -
εκπαιδευτικές μονάδες

Η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ξεχωριστά για κάθε ομάδα, ώστε να εξυπηρετεί
τις ιδιαιτερότητες κάθε ηλικίας και κάθε επαγγελματικού περιβάλλοντος.

kid-programs

Παιδικό τμήμα

Έχουμε δημιουργήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για αρχάριους και προχωρημένους μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

adult-programs

Τμήμα ενηλίκων

Προσφέρουμε σεμινάρια στην τεχνολογία της πληροφορίας με βάση τη συνεργασία τους με τη Microsoft καθώς και με άλλους παρόμοιους οργανισμούς.

certifications

Προγράμματα πιστοποίησης

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουμε είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών μας και στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχείρησης.