ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Ο ιστότοπος αυτός διαχειρίζεται από τα εκπαιδευτικά κέντρα CYBERNET ™.

Σε ολόκληρο τον ιστότοπο, οι όροι “Πελάτης”, “Εσάς” και “Εσάς” αναφέρονται σε εσάς, το άτομο συνδέεται σε αυτόν τον ιστότοπο και συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. Οι όροι “Η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Εμάς” και “μας” αναφέρονται στα Κέντρα Εκπαίδευσης CYBERNET ™.

Τα εκπαιδευτικά κέντρα CYBERNET ™ προσφέρουν σε εσάς, τον χρήστη, αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν τον ιστότοπο, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τις ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ. Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, συμμετέχετε στην “Υπηρεσία” μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (“Όροι Παροχής Υπηρεσιών”, “Όροι”), συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων όρων και πολιτικών που αναφέρονται εδώ ή / και διατίθενται από υπερσύνδεσμος. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χρηστών που είναι προγράμματα περιήγησης, πωλητές, πελάτες, έμποροι και / ή συνεισφέροντες περιεχομένου.

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπού μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή / και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή η πρόσβαση στον ιστότοπο μετά την απόσπαση οποιωνδήποτε αλλαγών αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

Κατανοείτε ότι το περιεχόμενό σας μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις σε διάφορα δίκτυα. και (β) αλλαγές για τη συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων ή συσκευών.

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, αντιγράψετε, πωλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, χρήση της Υπηρεσίας ή πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στην ιστοσελίδα μέσω της οποίας παρέχεται η υπηρεσία χωρίς ρητή γραπτή άδεια από εμάς.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνονται για λόγους ευκολίας και δεν θα περιορίσουν ή θα επηρεάσουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η εταιρεία σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και ζητά από τους χρήστες του ιστότοπού μας να κάνουν το ίδιο. Σε σχέση με τον ιστότοπό μας, υιοθετήσαμε και εφαρμόσαμε μια πολιτική που σέβεται το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία προβλέπει την απομάκρυνση τυχόν παραβιαζόμενων υλικών και τον τερματισμό των χρηστών του ιστότοπού μας, οι οποίοι επαναλαμβάνουν παραβάτες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, διατηρούμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο περιεχόμενο και το σχεδιασμό αυτού του ιστότοπου. Διαθέτουμε όλα αυτά τα πνευματικά δικαιώματα ή τα χρησιμοποιούμε βάσει άδειας ή εφαρμοστέου δικαίου. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσωρινό αντίγραφο ολόκληρης ή μέρους αυτού του ιστότοπου στον τοπικό σας υπολογιστή με αποκλειστικό σκοπό την προβολή του και να εκτυπώσετε ένα μόνο έντυπο αντίγραφο ολόκληρης της σελίδας αυτής της ιστοσελίδας για προσωπική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων σε μια τέτοια σελίδα δεν καταργείται. Δεν επιτρέπεται σε καμία μορφή:

  • η αναπαραγωγή, προσαρμογή, μετάδοση, εκτύπωση, εμφάνιση, δημοσίευση ή δημιουργία παράγωγων έργων από οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου ή του σχεδιασμού αυτού του δικτυακού τόπου,
  • η τοποθέτηση οποιουδήποτε περιεχομένου του ιστότοπου πλαισιωμένο η ενσωματωμένο σε έναν άλλο ιστότοπο. 

εκτός από την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 – ΣΥΝΔΕΣΗ

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Δεν εγκρίνουμε ή δεχόμαστε καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό παρέχεται από ή περιλαμβάνεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου μέρους που συνδέεται από ή προς αυτόν τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε χρήση προσωπικών δεδομένων από το συγκεκριμένο τρίτο μέρος.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές ή ζημίες που σχετίζονται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με οποιουσδήποτε τρίτους ιστότοπους. Ελέγξτε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές των τρίτων και φροντίστε να τις καταλάβετε προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή. Οι καταγγελίες, οι ισχυρισμοί, οι ανησυχίες ή οι ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα τρίτων πρέπει να απευθύνονται στον τρίτο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη δήλωση αποποίησης ευθύνης του ιστότοπού μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση head@cybernet.ac.cy.

Όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δημοσιεύονται με καλή πίστη και για γενική ενημέρωση μόνο. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου παρέχεται μόνο για λόγους γενικής ενημέρωσης, για να σας ενημερώσουμε για μας.

Παρόλο που λαμβάνουμε όλες τις εύλογες προφυλάξεις για την αποφυγή ιών υπολογιστών και άλλων κακόβουλων προγραμμάτων σε αυτόν τον ιστότοπο, καμία ευθύνη δεν γίνεται δεκτή γι ‘αυτούς. Οι πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα μεταβιβαστούν στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Δεν δηλώνουμε ή εγγυόμαστε ότι η λειτουργία αυτού του ιστότοπου θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα και θα απορρίψει κάθε ευθύνη σε σχέση με αυτό.

Παρόλο που λαμβάνουμε όλες τις εύλογες προφυλάξεις για την αποφυγή ιών υπολογιστών και άλλων κακόβουλων προγραμμάτων σε αυτόν τον ιστότοπο, καμία ευθύνη δεν γίνεται δεκτή γι ‘αυτούς. Οι πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα μεταβιβαστούν στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Δεν δηλώνουμε ή εγγυόμαστε ότι η λειτουργία αυτού του ιστότοπου θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα και θα απορρίψει κάθε ευθύνη σε σχέση με αυτό.