Η CYCYB Ltd και το δίκτυο των Εκπαιδευτικών Κέντρων CYBERNET TRAINING CENTERS, έχουν θέσει ως στόχο τη διατήρηση της πρωτοπορίας στον Τομέα Κατάρτισης στην Κυπριακή Αγορά. Ένας τέτοιος υψηλός στόχος επιτυγχάνεται μόνο μέσω μιας συγκροτημένης, ευφυούς και ευέλικτης στρατηγικής που βασίζεται στη συνεχή αναδρομική αναπροσαρμογή, στην προσφορά, στην αντίδραση αλλά και στην καινοτομία σε σχετικά εσωτερικά και εξωτερικά οικονομικά στοιχεία της αγοράς.

Για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, η CYCYB Ltd δίνει ύψιστη προτεραιότητα στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, στη συνεχή σχέση της με τους πελάτες της, στη συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και όλα αυτά μέσω του πρίσματος της καθημερινής και δυναμικής ανάπτυξης το οικονομικό και κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον της Κυπριακής Αγοράς.

Νιώστε μαζί μας τη δύναμη του δικτύου

Εκπαιδευτικό υλικό

Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζει ξεχωριστά κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και παρέχει πλήρη τεκμήρια στον φοιτητή.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε όλη την Κύπρο, ενισχύοντας την προσπάθεια για αποκέντρωση της εκπαίδευσης.

Τεχνογνωσία

Πλήρες και ποιοτικό θεματικό πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το οποίο προσφέρει λύσεις σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο.

Σύγχρονη εκπαίδευση

Διαθέσιμα προγράμματα ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων, των επιχειρήσεων και των οργανισμών σε όλη την Κύπρο.

Εκπαιδευτές

Πλήρες και έμπειρο προσωπικό, με αναγνώριση και θετική αξιολόγηση από την πλειοψηφία του επιχειρηματικού και εκπαιδευτικού τομέα.

Υποστήριξη

Το προσωπικό γνωρίζει τις διαδικασίες υλοποίησης και εφαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.