Το οργανωτικό διάγραμμα των CYBERNET TRAINING CENTERS έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει τόσο την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εσωτερικών μερών της εταιρείας όσο και την ουσιαστική σχέση με την αγορά (πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές).

Η CYBERNET διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποτελείται από επτά ενεργούς παράγοντες της Εκπαιδευτικής Βιομηχανίας, με περισσότερα από 20 χρόνια δραστηριότητας στην Κύπρο και στο εξωτερικό στις νέες Τεχνολογίες, Υπολογιστές, Διαδίκτυο, Πολυμέσα και τις εφαρμογές τους στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Πρόεδρος

Μέλη