Προγράμματα πιστοποίησης

Η CYBERNET έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα πιο έγκυρα Κέντρα Εκπαίδευσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Κύπρο και είναι εγκεκριμένα κέντρα εξέτασης για πιστοποίηση ECDL.

Στη CYBERNET έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε την πιστοποίηση ECDL με πλήρη επιτυχία και στις 7 εξεταζόμενες ενότητες.

Στη CYBERNET:

  • Προσφέρουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που προετοιμάζουν τους μαθητές να αποκτήσουν την πιστοποίηση της Microsoft, "Microsoft Office User Specialist" (δίπλωμα τελικού χρήστη για MS Office).
  • Προσφέρουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις εξετάσεις που προσφέρει το Κυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο.
  • Προσφέρουμε κάθε εξάμηνο μια πληθώρα σεμιναρίων που επιχορηγούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.