Η CYCYB LTD (CYPRUS CYBERNET) ιδρύθηκε το 1997, στην αρχή της εκπαιδευτικής αναμόρφωσης λόγω της τεχνολογίας και της ανάπτυξης του Παγκόσμιου Ιστού.

Από την αρχή, το όραμά μας είναι η πνευματική και πολιτισμική ανάπτυξη της Κύπρου και η καλύτερη θέση της χώρας στον παγκόσμιο πολιτιστικό και κοινωνικό χάρτη. Τα μέσα για την επίτευξη του κοινού μας οράματος είναι η προσφορά ποιοτικής Εκπαίδευσης στα παιδιά μας και η συνεχής εκπαίδευση των επαγγελματιών της χώρας μας.

Ταυτόχρονα, η CYBERNET προωθεί στρατηγικές συνεργασίες με εξωτερικούς εκπαιδευτικούς φορείς τόσο για εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα όσο και για ενδογενή Έρευνα και Ανάπτυξη.

συνοπτικά

Η CYBERNET έχει αναπτύξει διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες, με τις ευρωπαϊκές συνεργασίες να αποτελούν την κύρια προτεραιότητα, λόγω του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας μας. Οι αρχικές ευρωπαϊκές συνεργασίες περιλαμβάνουν οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, τη Σουηδία, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία. Οι συνεργασίες αυτές αποδίδονται ήδη σε τομείς όπως η συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, η διεύρυνση της CYBERNET, η εγγύηση των ξένων αγορών, η εναρμόνιση της Εταιρείας, των προϊόντων και των υπηρεσιών της με ευρωπαϊκά και διεθνή μοντέλα.

Η CYCYB Ltd, μέσω των εκπαιδευτικών κέντρων CYBERNET TRAINING CENTERS, προσφέρει μαθήματα που οδηγούν σε πιστοποιήσεις ECDL, KEBE, GCE και εξετάσεις σχετικά με την έγκριση των φοιτητών από το 1999.

Η CYBERNET είναι μέλος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (KEVE) και έχει αναπτύξει άριστες σχέσεις με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRDAU).