Τα Cybernet Training Centers συμμετέχουν ως υποστηρικτές (associate partners) στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Europeanisation – Organizational Maturity Assessment Tool for the Europeanisation of Educational Institutions"

Το έργο στοχεύει να συμβάλλει στη βελτίωση της ικανότητας ενός οργανισμού να αναπτύξει τις απαιτούμενες δεξιότητες και οργανωτικές δομές. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της έρευνας θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου που θα βοηθήσει τους οργανισμούς να ελέγξουν την ετοιμότητά τους να εργαστούν σε υπερεθνικό/διακρατικό επίπεδο σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, για παράδειγμα, να συμμετέχουν επιτυχώς σε μια κοινοπραξία ενός Ευρωπαϊκού έργου.

Το έργο «Europeanisation » ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2014 με κύριο στόχο την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού εργαλείου για την αυτοαξιολόγηση του επιπέδου εξευρωπαϊσμού των ιδρυμάτων κατάρτισης, ιδίως εκείνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΕΚ), εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων.

Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, το διευθυντικό προσωπικό των στοχοθετημένων οργανισμών θα είναι σε θέση να εντοπίσει και να ξεπεράσει τα οργανωτικά εμπόδια που εμποδίζουν τα θεσμικά τους όργανα να εφαρμόσουν επιτυχημένες διεθνικές στρατηγικές.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης του προγράμματος Erasmus + και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόοδος του έργου εξευρωπαϊσμού, μαζί με όλα τα σχετικά επιτεύγματα, τα ορόσημα και τα αποτελέσματα του τρέχοντος έργου, θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα μας.

Europeanisation – Εργαλείο αξιολόγησης οργανωτικής ωριμότητας για τον εξευρωπαϊσμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Ο οργανισμός σας έχει την ικανότητα να εργάζονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο; Είστε κατάλληλοι ως οργανισμός για εξευρωπαϊσμό; Πώς να δράσετε καλύτερα και με επιτυχία στο περιβάλλον σας;

Ηλεκτρονικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης

Το δωρεάν εργαλείο αυτοαξιολόγησής μας στο διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς που επικεντρώνονται στην «επαγγελματική εκπαίδευση» ή στην «εκπαίδευση ενηλίκων» να δοκιμάσουν πόσο καλά προετοιμασμένοι είναι για την ευρωπαϊκή δουλειά και όπου χρειάζεται να αναλάβουν περαιτέρω δράση. Μπορούν επίσης να λάβουν πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εξευρωπαϊσμού, καθώς και ιστορίες επιτυχίας από τους οργανισμούς σχετικά με το ταξίδι τους στην ευρωπαϊκή κατεύθυνση.

Η αυτοαξιολόγηση προσφέρει στους οργανισμούς τρία βασικά στοιχεία πληροφοριών:

  • μια επισκόπηση των θεμάτων που σχετίζονται με την εξέλιξη ενός οργανισμού σε μια διαδικασία εξευρωπαϊσμού
  • που βρίσκεται ο οργανισμός σας αυτή τη στιγμή στη διαδικασία αυτή και
  • ατομικές συστάσεις για δράση σε αυτή τη βάση 

Η πλατφόρμα πληροφόρησης «Europeanisation» προσφέρει επίσης ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με:

Η πλατφόρμα εισάγει επίσης επιτυχημένες οργανώσεις και τις εμπειρίες που είχαν, καθώς ταξίδευαν σε ευρωπαϊκή κατεύθυνση.

Μια λεπτομερής έρευνα σχετικά με τα «Οφέλη και προκλήσεις των στρατηγικών διεθνοποίησης / εξευρωπαϊσμού για εκπαιδευτικά ιδρύματα» πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος και μπορεί να βρεθεί εδώ.

Η πλατφόρμα πληροφοριών και το εργαλείο αυτοαξιολόγησης διατίθενται στην αγγλική, βουλγαρική, γερμανική, ελληνική, κροατική και ουγγρική γλώσσα εδώ: www.europeanisation.eu

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, KA2-Συνεργασία και Καινοτομία για Καλές Πρακτικές.

Τίτλος του έργου: "Europeanisation - Εργαλείο αξιολόγησης οργανωτικής ωρίμανσης για τον εξευρωπαϊσμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων", Αριθμός έργου: 2014-1-DE02-KA200-001539